ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด 2018 2017 2016

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา" ...

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2 ...

    ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU...


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกั ...

          เปิดให้เข้าชมแล้ว สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาตราจารย์เกียรติคุ...


เสวนา Kanya Style Kanya ...

            การเสวนา "กัญญาสไตล์กัญญา"     ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชา...


ขอเชิญชมนิทรรศการ ...

  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั...


นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน ...

นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เรื่อง " ศิลปะและประสบการณ์จากโครงการแลกเปลี่ยน"  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 น...


ส่งผ่าน : พิธีเปิดนิทรรศการโดยภาควิชาประติมาก ...

" ส่งผ่าน TRANSITION" นิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์         ...


ความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์นานาชาติ ...

การต้อนรับ "คุณ Refi Rifaldo Windya Giri, ST., MBA" รองคณบดี School of Creative Industries มหาวิทยาลัย Telkom University...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายเทพศิริ สุขโสภาคำประกาศเกียรติคุณนายเทพศิริ สุขโสภาศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐   &nbs...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายสมชาย    แก้วทอง คำประกาศเกียรติคุณนายสมชาย แก้วทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุท...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายศราวุธ ดวงจำปาศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐     นายศราวุธ  ดวงจำปา&n...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

     นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐นายสมศักดิ์  เ...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายเสวต เทศน์ธรรม คำประกาศเกียรติคุณนายเสวต เทศน์ธรรม  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นางลาวัณย์ อุปอินทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปินและนักวิชาการที่...


นักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Des ...

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และอาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ [หัวหน...


พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อ ...

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิท...


รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยิินดีกับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ภาควิชาประติมากรรม ทั้ง 2 ...


แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะจิตรกรรมฯ ประจำ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประก...


พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ปร ...

มูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15....


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปีที่ ๑๐ ...

โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ประจำปี ๒๕๖๐ ได้กำหนด การแข่งขันระหว่างวันที ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อในการสร้างสรร...


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษ ระดับ ...

นายวิรัตน์ เอกปัจชา รหัสนักศึกษา 01570077 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนักศึกษาอ...


รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม Young Thai Artist A ...

นายภานุพงศ์ จิตรทศ รหัสนักศึกษา 01570107 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม จากการประ...


รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม ...

นายทินพัฒน์  ทาเครือ  รหัสนักศึกษา 01580044  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดั...


ผลงานนักศึกษา สำหรับเตรียมจัดแสดงในวันที่ 23 ...

นักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ...


รอบรั้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ...

ภาพจิตกรรมฯ จัดแสดงบริเวณตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9...


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิ ...

บรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย...


ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะและการออกแบบ ...

ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติและ คุณเล้ง พรรณวิเชียร จาก World Plus Education บรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะและก...


การเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไทย-อเมริกา " ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เข้าบรรยายเรื่อง" ทุนการศึกษาฟุลไบรท์และการเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไปสหรัฐอเม...


โครงการศิลปากรรวมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร [ฝั่งถนนมหาราช] ภาพบรรยากาศกิจก...


วันศิลป์ พีระศรี 2560 ...

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วางดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์ ศิลป์ พีระศรีในวันงานศิ...


จิตอาสาเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด ...

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ร...


ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตใ ...

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...


สัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ...

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิ...


สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาท...


ไทยยังไง ...

นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดนิทรรศการ "ไทยยังไง" จัดแสดงผลงานนักศึกษาในภาควิชา ที่ได้ค...


การอบรมเตรียมความพร้อม ในโครงการศิลปินในพำนัก ...

คุณเฮนรี ทาน จาก เทานทาเคิลล์ - หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะและพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก เป็นการอบรมกา...


เปิดงานวันศิลป์ พีระศรี 2560 ...

    นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560ณ มหาวิทยาล...


จิตอาสาวาดภาพผนังห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด จัดทำโคร...