ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด 2017 2016

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อ ...

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหา...


รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยิินดีกับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ภาควิชาประติมากรรม ทั้ง...


แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะจิตรกรรมฯ ประจำ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ป...


พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ปร ...

มูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา ...


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปีที่ ๑๐ ...

โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ประจำปี ๒๕๖๐ ได้กำหนด การแข่งขันระหว่างวันที ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อในการสร้าง...


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษ ระดับ ...

นายวิรัตน์ เอกปัจชา รหัสนักศึกษา 01570077 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนักศึก...


รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม Young Thai Artist A ...

นายภานุพงศ์ จิตรทศ รหัสนักศึกษา 01570107 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม จากการ...


รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม ...

นายทินพัฒน์  ทาเครือ  รหัสนักศึกษา 01580044  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร...


ผลงานนักศึกษา สำหรับเตรียมจัดแสดงในวันที่ 23 ...

นักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครป...


รอบรั้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ...

ภาพจิตกรรมฯ จัดแสดงบริเวณตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิ ...

บรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ...


ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะและการออกแบบ ...

ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติและ คุณเล้ง พรรณวิเชียร จาก World Plus Education บรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะแ...


การเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไทย-อเมริกา " ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เข้าบรรยายเรื่อง" ทุนการศึกษาฟุลไบรท์และการเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไปสหรัฐ...


โครงการศิลปากรรวมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร [ฝั่งถนนมหาราช] ภาพบรรยากาศก...


วันศิลป์ พีระศรี 2560 ...

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วางดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์ ศิลป์ พีระศรี

...


จิตอาสาเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด ...

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ...


ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตใ ...

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม...


สัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ...

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลั...


สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "กิจกรรมนักศึกษาพัฒ...


ไทยยังไง ...

นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดนิทรรศการ "ไทยยังไง" จัดแสดงผลงานนักศึกษาในภาควิชา ที่ไ...


การอบรมเตรียมความพร้อม ในโครงการศิลปินในพำนัก ...

คุณเฮนรี ทาน จาก เทานทาเคิลล์ - หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะและพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก 

เป็...


เปิดงานวันศิลป์ พีระศรี 2560 ...

    นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560

ณ...


จิตอาสาวาดภาพผนังห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด จัดทำ...