ขอเชิญเข้มชมนิรรศการ


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2566

709 เข้าชม

...

75 เป็นวลีที่ถูกสร้างขึ้นจากการผสมรวมกันของตัวอักษร “Y” อันมาจากวลีคำหนึ่ง นั่นก็คือ “Y2K” หรือ “Year 2000” ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี จากโลกยุคไร้อินเทอร์เน็ตสู่โลกไร้พรมแดน กับตัวเลข 75 ที่กล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่นที่ 75

 

Y75 จึงเป็นนิทรรศการที่กล่าวถึงมุมมองและการแสดงออกของเหล่าศิลปิน ผู้รังสรรค์ผลงานออกมาจากประสบการณ์ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก สะท้อนมุมมองที่หลากหลายของหนุ่มสาวผู้เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านแห่งเทคโนโลยี จนหลอมรวมเป็นแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

------------------

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 26 พฤษภาคม 2566 
วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 – 16.30 น. (ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

เปิดนิทรรศการฝั่งหอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

เปิดนิทรรศการฝั่งหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

 

ข่าวและกิจกรรม