ขอเรียนเชิญเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร”


ข้อมูลเมื่อ : 06 มีนาคม 2562

3068 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

“ศิลปกรรมจากต้นไทร”

โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่  15 มีนาคม 2562เวลา 14.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

จัดแสดงนิทรรศการ 11-20 มีนาคม2562 

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม