นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน


ข้อมูลเมื่อ : 22 มีนาคม 2561

3076 เข้าชม

...

นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เรื่อง " ศิลปะและประสบการณ์จากโครงการแลกเปลี่ยน"  

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เล่าคุยประสบการณ์การใช้ชีวิต การทำงานร่วมกับศิลปินในต่างประเทศที่ได้พำนัก ทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศเกาหลี ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม