ขอเชิญร่วมสั่งจอง บริจาคเช่าบูชาพระพิฆเนศ (***ปิดรับจอง ***ยอดจองครบจำนวน ณ วันที่ 18 เมษายน 63)


ข้อมูลเมื่อ : 16 เมษายน 2563

784 เข้าชม

...

    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอเชิญร่วมสั่งจอง บริจาคเช่าบูชาพระพิฆเนศ "เทพแห่งศิลปวิทยาการ รุ่น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์" ***ปิดรับจอง***

ปัจจุบันไวรัสโคโรนาหรือ Covid 19 ยังคงเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องสุขภาพและการดำเนินชีวิตกับประชาชน รวมทั้งกำลังใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกลุ่มเล็ก-ใหญ่ ยังคงยุติเพื่อจำกัดจำนวนของผู้ป่วยที่จะมีจำนวนปริมาณเพิ่มขึ้นต่อการเข้ารักษาในโรงพยาบาล      ดังนั้นคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงร่วมกับสำนักบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดสร้างพระพิฆเนศ "เทพแห่งศิลปวิทยาการ รุ่น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์" เพื่อจัดเช่าบูชาให้แก่ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทางผู้จัดร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น ลดภาระต่างๆแก่โรงพยาบาลที่เกิดจากไวรัส Covid 19 เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

    ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจอง บูชาเช่าพระพิฆเนศ รุ่น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เนื้อทองเหลือง

  ****ปิดรับจอง จำนวนครบตามที่กำหนด***** Email : ... ID Line : .....

  ชื่อบัญชีโครงการจัดสร้างพระพิฆเนศ : เทพแห่งศิลปะวิทยาการรุ่นเพื่อบุคลากรทางการเเพทย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราราชวังสนามจันทร์) เลขที่บัญชี   ( ยอดจองครบจำนวนขออนุญาติปิดการจอง)

  ทุกองค์มีหมายเลขกำกับจำนวนการสร้างและมีใบ Certificate of Authenticity รับประกันผลงาน

  สำหรับผู้ที่ทำการจอง ท่านจะได้รับผลงานภายใน 90 วันหลังจากวันที่สั่งจองบูชา 

ข่าวและกิจกรรม