พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร”


ข้อมูลเมื่อ : 15 มีนาคม 2562

765 เข้าชม

...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มีพิธีเปิดนิทรรศการ

“ศิลปกรรมจากต้นไทร”

โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธี

 

โดยนิทรรศการจัดแสดง ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ชมฟรี

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม