ภาควิชาศิลปไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์


ข้อมูลเมื่อ : 20 มกราคม 2562

765 เข้าชม

...

ด้วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ 034-271379 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ 

      >>กดตรงนี้<<

ข่าวและกิจกรรม