ผู้บริหาร ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Lu Xun Academy of Fine Arts,China


ข้อมูลเมื่อ : 18 ธันวาคม 2562

774 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดย

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร , อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ให้การต้อนรับตัวแทนและคณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก Lu Xun Academy of Fine Arts, China
สถาบันวิจิตรศิลป์ LuXun ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2481 ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิ่นหยาง จังหวัดเหลียวหนิง เป็นสถานศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ที่มีหลากหลายสาขาวิชาและมีหลายสาขาทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพถ่ายรวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และเป็น 1 ใน 8 สถาบันศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของจีน
สถาบันได้รับการจัดอันดับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นฐานการศึกษาที่มีคุณภาพทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสถาบันการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเหมาเจ๋อตง
Lu Xun Academy of Fine Arts เป็นสถาบันศิลปะ ที่ผลิตนักออกแบบและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Victor Sheng Wang เป็นจิตรกรสมจริงชาวจีนเชื้อสายจีนและศาสตราจารย์วิชาศิลปะ,Zhao Liang ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีจีนและศิลปินชื่อดัง ฯลฯ

ข่าวและกิจกรรม