ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และสัมมนา ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ครั้งที่ 9


ข้อมูลเมื่อ : 07 สิงหาคม 2561

767 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และสัมมนา ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ครั้งที่ 9 ณ ชานเล รีสอร์ท สมุทรสาคร โดยคณาจารย์ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และศิษย์เก่าที่จบการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษา 

ข่าวและกิจกรรม