นักศึกษาแลกเปลี่ยน Art and Culture Summer Cam เข้าศึกษาข้อมูลในหอศิลป์พระนคร


ข้อมูลเมื่อ : 24 สิงหาคม 2561

771 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยน  Art and Culture Summer Cam เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลเรื่องราวในอดีต ประวัติศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม ณ หอศิลป์วังหน้าและนิทรรศรัตนโกสินทร์ 

ข่าวและกิจกรรม