ศิลปินเสวนา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 มีนาคม 2562

762 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดโครงการ   Artist Talk     โดย นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "UNKNOWN WELCOME OR ZONES"

โดยนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในเวลา 16.30 น.

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg Art Gallery >> กดตรงนี้ <<

 

 

 

ข่าวและกิจกรรม