ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2561


ข้อมูลเมื่อ : 09 สิงหาคม 2561

769 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 "Ars longa vita brevis" ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น  นักศึกษารวมโดยมี รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาคณะจิตรกรรมชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม