126 ปี วันศิลป์ พีระศรี 2561

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2561

15 กันยายน ของทุกปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ประจำปี 2561 

โดยมี พณฯท่าน ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 15 กันยายน - 12 ตุลาคม เข้าชมฟรี (เว้นวันหยุดราชการ )