ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ออกมาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 27 มีนาคม 2562

772 เข้าชม

...

      ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย"อย่างมีส่วนร่วม" และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

   ขอเชิญนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณ ทางเข้าหน้าคณะฯ ชั้น 1 หน้าร้านค้าสโมฯ คณะจิตรกรรมฯ  ทั้งนี้นักศึกษาที่ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม  จำนวน 3 ชั่วโมง (1 หน่วยกิจกรรม) บันทึกลงประวัตินักศึกษา นักศึกษาผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา ถือว่าขาดคุณสมบัติรับรองสถานะการเป็นกรรมการนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการขององค์กรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรม