แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะจิตรกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559


ข้อมูลเมื่อ : 01 ธันวาคม 2560

724 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ คณะจิตรกรรมฯ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม