นิทรรศการคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 37 "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด"


ข้อมูลเมื่อ : 03 กันยายน 2563

769 เข้าชม

...

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รอด [SURVIVING]
โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 37

จัดแสดง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563 ณ PSG Art Gallery
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

**พิธีเปิดนิทรรศการฯ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 9.30 น.
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี**

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก นอกจากอันตรายของเชื้อไวรัสที่มีต่อสุขภาพแล้ว ยังผลร้ายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้คนทั่วโลกทำได้เพียงตั้งรับมรสุมความยากลำบากที่ถาโถมเข้ามา นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติโดยศิลปินรับเชิญนานาชาติและคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2563 เสนอหัวข้อ "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" [Surviving] เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการเผชิญหน้า เตรียมความพร้อม และปรับตัว กับสถานการณ์วิกฤตรุนแรงที่สุดในศตวรรษอันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว

ข่าวและกิจกรรม