วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563


ข้อมูลเมื่อ : 16 กันยายน 2563

768 เข้าชม

...

เมื่อเช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบรางวัลแก่นักศึกษา"ศิลปินรุ่นเยาว์" ประธานวางช่อดอกไม้ และเปิดงานนิทรรศการ "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" [SURVIVING]
โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 37

จัดแสดง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 – 12 ตุลาคม 2563 ณ PSG Art Gallery
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ข่าวและกิจกรรม