ติดต่อคณะ


วังท่าพระ (ปิดปรับปรุง)

ที่อยู่

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


เบอร์ติดต่อ

โทร. 0-2221-0820 โทรสาร 0-2225-8991


แผนที่วังท่าพระ

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่

ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


เบอร์ติดต่อ

โทร. 034-271-379


แผนที่วิทยาเขตสนามจันทร์