แนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2566

768 เข้าชม

...

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

"แนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

https://forms.gle/2bsoxGAinHXcqBDm6

 

ระยะเวลาการจัดงาน: 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ทางช่องทางออนไลน์  (เริ่มเข้าสู่ระบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา 9.50 น. เป็นต้นไป)

ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับลิงค์ Zoom ทางช่องทางอีเมล์และ Line

 

ติดต่อเราได้ที่ 02-225-8991 หรือ https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn

* รายละเอียดกิจกรรม : อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเรียน แนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน ก1 (แผนการเรียน Research ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) และ ก2 (แผนการเรียน  Coursework  มีรายวิชาทั้งบรรยายและปฏิบัติ)

ข่าวและกิจกรรม