นิทรรศการ "ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง"


ข้อมูลเมื่อ : 09 ธันวาคม 2563

776 เข้าชม

นิทรรศการโดยอาจารย์ใหม่ของคณะจิตรกรรม


บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น


 ณ  หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ กรุงเทพ

"อาจารย์ใหม่ๆ คือส่วนผสมใหม่ๆ ของการเรียนการสอนศิลปะในคณะจิตรกรรมฯ"


PSG Art Gallery วังท่าพระ กรุงเทพฯ

"Generation for Transformation : ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง"


จัดแสดงระหว่าง 3 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ (นายกสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการโดยคณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


อาจารย์ ดร.ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์


อาจารย์อานนท์ เลิศพูลผล


อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม


อาจารย์สุกัญญา สอนบุญ


อาจารย์ภัณฑิรา ไชยแก้ว


อาจารย์จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง


อาจารย์จิรนันท์ จุลบท


ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)


31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10:00 - 18:00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม