ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการ "มากกว่าศิลปะ More Than Arts #9" โดยนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 07 พฤษภาคม 2562

764 เข้าชม

...

 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 


ขอเชิญชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา

.มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561


"มากกว่าศิลปะ More Than Arts #9"

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.


ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โดยจะเปิดร่วมกับนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรม "นำ-มา-ทำ"


ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดแสดง 10 - 21 พฤษภาคม 2562 


เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ 9:00-16.30 น. ชมฟรี

ข่าวและกิจกรรม