ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (ศิษย์เก่าจิตรกรรม)

ข้อมูลเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอร่วมแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข  เกิดเมื่อวันที่  31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2498

เข้าศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อปี 2520 (ศิลปะบัณฑิต จิตรกรรม)

เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ฯ  คนที่ 11 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

         ช่วงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาปริญญาได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอนศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่ามากมาย แสดงนิทรรศการทั้งกลุ่มและเดี่ยวอย่างต่อเนื่องและได้แสดงนิทรรศการเดี่ยวในประเทศญี่ปุ่น และแสดงงานกลุ่มมากมายหลายนิทรรศการ อีกทั้งได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อส่งประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 

คุณชิน ประสงค์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (ประติมากรรม)

ชิน ประสงค์  เกิดเมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2485

เข้าศึกษา ศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณชิน ประสงค์ ได้รับการยกย่องเป็นประติมากรอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประติมากรรม และเป็นอดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

ผลงานที่โดดเด่นคือ ปั้นประติมากรรมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน จ.จันทบุรี ออกแบบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง และอีกมากมาย

หนึ่งในไฮไลต์ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยง ประดับข้างพระจิตกาธาน ปั้นโดย ชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

ผู้เคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปั้นคุณทองหลองและครอบครัวคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงมาแล้วรวม 13 ชิ้น

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ศิษย์เก่าได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561