ขอเชิญชมนิทรรศการ “ไทยยังไง” ครั้งที่ 3


ข้อมูลเมื่อ : 01 มกราคม 2563

3066 เข้าชม

...

นิทรรศการ “ไทยยังไง” ครั้งที่ 3
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 6 – 30 มกราคม 2563
หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.


นิทรรศการเปิดให้ชมฟรีวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม