นิทรรศการหอศิลป์


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 1971 หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์

1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด) โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...


19 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

นิทรรศการที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด 2019 2018 2017

นิทรรศการ Translation of 3 Visions of Printma...

...


14 มิ.ย. 62