นิทรรศการหอศิลป์


ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 35

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) ...


15 กันยายน 2561 - 12 ตุลาคม 2561

นิทรรศการที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด 2018 2017