นิทรรศการหอศิลป์


ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 35

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) ...


15 กันยายน 2561 - 12 ตุลาคม 2561

นิทรรศการที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด 2018 2017

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกร...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


นิทรรศการสัญลักษณ์ชนบท โดย ทินกร กาษรสุวรรณ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ


สัญลักษณ์ชนบท โดย ทิ...


M O N นิทรรศการโดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิล...

M O N Group Art Exhibition
โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
>...


ขอเชิญชมนิทรรศการ สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของช...

ขอเชิญชมนิทรรศการ
สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้
โดย จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
>> 5 - 24 เมษายน 2561 <<

29 ส.ค. 61

ART : ARTISTS : EXCHANGE นิทรรศการผลงานนักศึก...

ART : ARTISTS : EXCHANGE

นิทรรศการผลงานนักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์<...


นิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการศิลปิน-ศาตราจารย...

นิทรรศการผลงานนักศึกษา โครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560

5 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561

พิธีเปิดนิทรรศกา...


ขอเชิญรับฟังบรรยายโดยศิลปินรับเชิญ Yoshitomo ...

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยศิลปินจาก โครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ 2560
วันอังคารที...


สาระ(ภาพ) PICTORIAL REALITY โดยภาควิชาจิตรกรร...

ภาควิชาจิตรกรรม ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ
"สาระ(ภาพ) PICTORIAL REALITY"
โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย...


หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับ PORTFOLIO เพื่อจั...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2561-2562 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศน...


นิทรรศการ HUMAN REFLECTION โดย นศ.ภาควิชาทฤษฎ...

"HUMAN REFLECTION"
โดยนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00...


นิทรรศการ WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE ...

.WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT.
นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร...


นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “2017 PACI...

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ
“2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนาน...


นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลี Thai and Korea ...

“นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี :”
“Thai and Korea Contemporary Art Exhibition”
>> จัดแสดง 8 –...


ไทย...ยังไง? นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึ...

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ไทย...ยังไง?"

การแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชา...


ส่งเสด็จ นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรม...

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิม์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ส่งเสด็จ In Loving Remembrance"

นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิต...


NOIR นัว ART THESIS 2016 นิทรรศการศิลปนิพนธ์โ...

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

"NOIR นัว ART THESIS ...