นิทรรศการที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด 2017

นิทรรศการ HUMAN REFLECTION โดย นศ.ภาควิชาทฤษฎ...

นิทรรศการ WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE ...

นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “2017 PACI...

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ
“2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนาน...


นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลี Thai and Korea ...

“นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี :”
“Thai and Korea Contemporary Art Exhibition”
>> จัดแสดง 8 –...


ไทย...ยังไง? นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึ...

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ไทย...ยังไง?"

การแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชา...


ส่งเสด็จ นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรม...

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิม์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ส่งเสด็จ In Loving Remembrance"

นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิต...


NOIR นัว ART THESIS 2016 นิทรรศการศิลปนิพนธ์โ...

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

"NOIR นัว ART THESIS ...