นิทรรศการหอศิลป์


หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับ PORTFOLIO เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ปี 61-62 ถึง 31 มีนาคม 61 นี้!

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2561-2562 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวั...


22 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

นิทรรศการที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด 2018 2017

นิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการศิลปิน-ศาตราจารย...

นิทรรศการผลงานนักศึกษา โครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560

5 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561

พิธีเปิดนิทรรศกา...


สาระ(ภาพ) PICTORIAL REALITY โดยภาควิชาจิตรกรร...

ภาควิชาจิตรกรรม ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ
"สาระ(ภาพ) PICTORIAL REALITY"
โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย...


หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับ PORTFOLIO เพื่อจั...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2561-2562 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศน...


นิทรรศการ HUMAN REFLECTION โดย นศ.ภาควิชาทฤษฎ...

"HUMAN REFLECTION"
โดยนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00...


นิทรรศการ WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE ...

.WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT.
นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร...


นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “2017 PACI...

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ
“2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนาน...


นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลี Thai and Korea ...

“นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี :”
“Thai and Korea Contemporary Art Exhibition”
>> จัดแสดง 8 –...


ไทย...ยังไง? นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึ...

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ไทย...ยังไง?"

การแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชา...


ส่งเสด็จ นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรม...

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิม์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ส่งเสด็จ In Loving Remembrance"

นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิต...


NOIR นัว ART THESIS 2016 นิทรรศการศิลปนิพนธ์โ...

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

"NOIR นัว ART THESIS ...