ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"


ข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2560

766 เข้าชม

...

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากเป็นห้วงเวลาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมจัดขึ้นระว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

- การสาธิตวาดภาพสดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 

- การสาธิตภาพพิมพ์แกะไม้พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

- การสาธิตการปั้นประติมากรรมพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

- จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

- การวาดภาพเหมือนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม