การอบรมเตรียมความพร้อม ในโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ

ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2560

คุณเฮนรี ทาน จาก เทานทาเคิลล์ - หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะและพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก 

เป็นการอบรมการเตรียมความพร้อม การสมัครโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ Artist in Residency 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม