ผลงานนักศึกษา สำหรับเตรียมจัดแสดงในวันที่ 23 ตุลาคมนี้


ข้อมูลเมื่อ : 15 ตุลาคม 2560

727 เข้าชม

...

นักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จะจัดแสดง ณ ท่ามหาราช กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม