ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการ “อีหยัง” E-YOUNG EXHIBITION


ข้อมูลเมื่อ : 04 ตุลาคม 2562

770 เข้าชม

...

นิทรรศการ “อีหยัง”
E-YOUNG EXHIBITION

“อีหยัง”คือศัพท์ดั้งเดิมเฉพาะถิ่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่มีความหมายว่า “อะไร” คำๆนี้เป็นคำที่ทุกๆท่านสามารถรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เเละใช้กันอยู่อย่างบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นคำที่คนรุ่นใหม่ต่างใช้กัน ทั้งการตั้งเป็นคำถาม การหยอกล้อ อันแสดงถึงความสนุกสนานที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายพื้นถิ่นบนความเป็นไทย ซึ่งในทางพ้องเสียง “E-YOUNG” “E” มาจากคำว่า “Ego”ซึ่งหมายถึง สัญชาตญาณ หรือจิตใจที่คอยควบคุมการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วน “Young” แสดงถึงความเป็นตัว “เรา” หนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มีความเป็นไทยอันแสดงถึงศิลปะไทยบนความร่วมสมัยในปัจจุบัน
ดังนั้นนิทรรศการ “อีหยัง” หรือ “E-YOUNG” Exhibition จึงเป็นนิทรรศการที่แสดงออกถึงความเป็นรากเหง้าบนความเป็นไทยของพวกเราทั้ง 12 คน อะไร?คือความเป็นศิลปะ อะไร?คือความเป็นไทย อะไร?คือศิลปะไทยร่วมสมัย และทุกๆอย่างนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะของพวกเราศิลปิน “รุ่นเยาว์”


พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562  เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 หอศิลป์บรมราชกุมารี

       จัดแสดงตั้งแต่วันที่  1- 18  ตุลาคม  2562  เปิดวันจันทร์ - เสาร์  เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

ข่าวและกิจกรรม