รอบรั้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ข้อมูลเมื่อ : 15 ตุลาคม 2560

ภาพจิตกรรมฯ จัดแสดงบริเวณตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9