คณะผู้บริหารต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากหนานจิง


ข้อมูลเมื่อ : 03 ธันวาคม 2562

769 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พร้อมด้วย อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.กิ่งกาญ สุนทรชื่น รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์แต่ละภาควิชาให้การต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหนานจิง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือแนวทางในการศึกษา แลกเปลี่ยนในอนาคต

 

ข่าวและกิจกรรม