ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน : Joshibi University of Art and Design 2022


ข้อมูลเมื่อ : 19 กันยายน 2564

3072 เข้าชม

...
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทของคณะจิตรกรรมฯ ที่สนใจสมัคร
"ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน : Joshibi University of Art and Design 2022"
 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท
(ทัศนศิลป์ / ทฤษฎีศิลป์ / ทัศนศิลปศึกษา)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ส่งใบสมัคร : ภายในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น : เมษายน - กรกฎาคม 2565
 
* การเรียนการสอนที่ Joshibi University of Art and Design
จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ถ้าหากผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาอย่างยิ่ง
 
* คณะจิตรกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกทุนการศึกษา
ถ้าหากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรุนแรง
และส่งผลต่อความปลอดภัยต้อการเดินทางของนักศึกษาผู้ได้รับทุน
 
* ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครทางอีเมล์ได้ที่คุณรัชภุมิ ทรงสำราญ
(สำนักงานเลขานุการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ)
Email : tamgtoku63@gmail.com / Line ID : tamgtoku63
 
อ่านรายละเอียดได้ที่ : Link

ข่าวและกิจกรรม