นิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ


ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม 2562

767 เข้าชม

...

นิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
"Unknown Project"

16 - 20 ธันวาคม 2563
(เปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.)

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ศิลปินผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ:
- Chiu Chih Hua (ศิลปินในพำนักจาก Taipei Artist Village ไต้หวัน)
- Gemmica Sinthawalai (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer Program ณ Hungkuang University ไต้หวัน)
- Kitipong Ngowsiri (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tama Art University ญี่ปุ่น)
- Mutsha Promchan (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน)
- Thanee Boonrawdcharoen (นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ที่ Taipei Artist Village ไต้หวัน)

ข่าวและกิจกรรม