พิธีเปิดนิทรรศการ 1971 Thesis นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 19 เมษายน 2562

766 เข้าชม

...

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
"1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด)โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561
จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 17-30 เมษายน 2562 
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ข่าวและกิจกรรม