ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น


ข้อมูลเมื่อ : 09 มกราคม 2563

764 เข้าชม

...

       ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.


             ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 30 มกราคม 2563 
      ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 2
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 ร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop, ออกร้านขายของทำมือ อาหารและดนตรี ระหว่างวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

นิทรรศการเปิดให้ชมฟรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.   ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม