ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะและการออกแบบ

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม 2560

ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติและ คุณเล้ง พรรณวิเชียร จาก World Plus Education บรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาในต่างประเทศสาขาศิลปะและการออกแบบ"