พิธีเปิดนิทรรศการ "ไทยยังไง"


ข้อมูลเมื่อ : 11 เมษายน 2560

205 เข้าชม

...

นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดนิทรรศการ "ไทยยังไง" จัดแสดงผลงานนักศึกษาในภาควิชา ที่ได้คัดเลือกให้จัดแสดงในหอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้เข้าชมได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ให้เข้าชมวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรีไม่ม่ค่าเข้าชม ปิดวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม