หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (วังท่าพระ)


PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

** ขณะนี้ปิดปรับปรุงชั่วคราว ย้ายมาทำการ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg Art Gallery


ดาวน์โหลดระเบียบการและการขอใช้พื้นที่