นิทรรศการ Translation of 3 Visions of Printmaking: ภาพพิมพ์ 3 สถาบัน ม.ศิลปากร ม.มุซาชิโนะ และ ม.ไอจิ

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม 2561

19 ตุลาคม 2561 - 09 พฤศจิกายน 2561