หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > การสร้างสหศาสตร์ศิลป์ภายใต้แนวคิดเกสัมคุณส์แวก และศิบปะส่องทางให้แก่กัน


  ผลงานโดยนักศึกษา

การสร้างสหศาสตร์ศิลป์ภายใต้แนวคิดเกสัมคุณส์แวก และศิบปะส่องทางให้แก่กัน
ปี 2563

รายละเอียด

พชร สุวรรณชัย

นักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์