หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > นิทรรศการผลงานนักศึกษา โครงการศิลปิน–ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560


  ผลงานโดยนักศึกษา

นิทรรศการผลงานนักศึกษา โครงการศิลปิน–ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560
ปี 2560

รายละเอียด

นิทรรศการผลงานนักศึกษา โครงการศิลปิน–ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560 | วันที่ 5 กุมภาพันธ์–19 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม