หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > จากจินตนาการสู่งานประติมากรรมของเด็กตาบอดสนิท


  ผลงานโดยนักศึกษา

จากจินตนาการสู่งานประติมากรรมของเด็กตาบอดสนิท
ปี 2562

รายละเอียด

ปฏิมา นาคบังเกิด