หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > วิธีการสื่อสารแนวความคิดผ่านภาพบทอินสตาแกรมของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีม


  ผลงานโดยนักศึกษา

วิธีการสื่อสารแนวความคิดผ่านภาพบทอินสตาแกรมของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีม
ปี 2563

รายละเอียด

ลักษมณ กมลปลื้ม