ผลงานโดยนักศึกษา

ชาติยา ปรางสุวรรณ
ปี 2563

รายละเอียด

ชาติยา ปรางสุวรรณ

ารศึกษาเรื่อง สเตรทโฟโตกราฟี : ภาพถ่ายสะท้อนสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชุด คนงานชานชาลา จำนวน 4 ชุด โดยศึกษารูปแบบการถ่ายภาพสเตรทโฟโตกราฟี (StraighPhotography)และผลงานของศิลปินภาพถ่าย 3 คนได้แก่ อัลเฟรด สติกกลิซ (Alfred Stieglitz) แอนเซล อดัมส์ (Ansel Adams) และ วอล์คเกอร์ อีแวนส์ (Walker Evans) โดยการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกภาพที่สถานีรถไฟหัวลำโพงโดยใช้กล้องฟิ ล์มภาพถ