ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรมฯ

ข้อมูลเมื่อ : 28 มกราคม 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1  (SU -TCAS ) ประจำปี 2562

 

>>ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์<<

 

ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เว็บไซต์ของ ปทอ.

 

http://www.mytcas.com 

 

ภายในวันที่ 30- 31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร