จิตอาสากับงานศิลปะเพื่อชุมชนสู่สังคม


ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561

3077 เข้าชม

...

โครงการเยาวชนกับงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม 

เมื่อวันที่ 9 - 11 พ.ย. 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

ได้จัดโครงการเยาวชนกับงานอาสาเพื่อประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม 

ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี 

และอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำพาน้องๆ

ในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกุล งานนี้น้องๆนักเรียน คิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบน

กระเป๋าผ้า สร้างจินตนาการร่วมกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน

ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการดีๆสำหรับน้องๆในครั้งนี้

 

ข่าวและกิจกรรม