เกี่ยวกับศิษย์เก่า


Responsive image
Responsive image

ศิลปินอาชีพ

          คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีนี้ (พ.ศ.2562) มีอายุ 76 ปี ถ้านับช่วงเวลาก่อนหน้าที่เป็นโรงเรียนประณีตศิลปกรรมด้วยแล้วก็จะมีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าวที่ได้ทำการเรียนการสอน คณะได้ทำการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะหลากหลายสาขาเป็นจำนวนมาก         สำหรับชีวิตของบุคคลหนึ่งอายุเท่านี้ถือว่าเริ่มเข้าสู่วัยชรา แต่เมื่อเทียบกับโรงเรียนศิลปะทั่วโลกแล้ว คณะนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเท่านั้นและคณะเองก็กำลังกระปรี้กระเปร่าพร้อมเดินหน้าเข้าหาความท้าทายใหม่ๆ สำหรับโลกแห่งการสร้างสรรค์เมื่อครั้งที่คณะฯ มีอายุครบ 60 ปีได้ทำการสำรวจประวัติและผลงานของศิษย์เก่ามาแล้วครั้งหนึ่ง โดยนับจากผลงานตั้งแต่แรกก่อตั้ง ในครั้งนี้จึงตั้งใจที่จะสำรวจว่าจากอายุ 60 มาจนอายุ 76 ได้เกิดผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างไรบ้าง ผลงานที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการสำรวจกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิษย์เก่าในรอบประมาณ 16 ปีที่ผ่านมา โดยถ้าจะทบทวนให้เห็นภาพ ก็อาจจะพูดได้ว่าในช่วงเวลาประมาณสิบกว่าปีมา นอกเหนือจากสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการวิถีชีวิตทางศิลปะและความงามของคนไทยไม่มากก็น้อย ศิษย์เก่าของคณะได้ทำงานศิลปะในระดับนานาชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงร่วมในเทศกาลศิลปะสำคัญๆของโลกหรือการแสดงเดี่ยวโดยศิลปินแต่ละท่านในบริบทและเนื้อหาที่แตกต่างกัน นั่นย่อมแสดงให้เห็นศักยภาพของการสร้างสรรค์ในโลกร่วมสมัยว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่กว้างขวางกว่าตัวงานและตัวศิลปินเอง จากจุดยืนบนประเทศเล็กๆ กล่าวได้ว่าคณะฯ มีความภาคภูมิใจต่อบทบาทนี้คณะฯ พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปทั้งในแง่ของการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ขอให้การสร้างสรรค์อยู่กับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือไม่ก็ตาม

                                                                                                             ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

                                                                                                                                                                          คณบดี