การเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไทย-อเมริกา


ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม 2560

719 เข้าชม

...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เข้าบรรยายเรื่อง" ทุนการศึกษาฟุลไบรท์และการเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไปสหรัฐอเมริกา"  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม