14 พย. 61 (16.00น) ขอเรียนเชิญร่วมในพิธีเปิด 3 นิทรรศการ


ข้อมูลเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2561

764 เข้าชม

...

อเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการร่วมระหว่าง

 

1. นิทรรศการ LENDER TO LEARNERโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

 

2. นิทรรศการ "ไทย...ยังไง HOW...THAI 2" โดย นักศึกษาภาควิชาศิลปไทย

 

3. นิทรรศการ "แปด เก้า กำลังสิบ"โดย นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลปศึกษา

.

* ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.*

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

.

>> นิทรรศการทั้ง 3 จัดแสดงตั้งแต่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2561 <<

 

1. นิทรรศการ LENDER TO LEARNER จัดแสดง ณ ห้อง Project Space I ชั้น 1

 

2. นิทรรศการ "ไทย...ยังไง 2" จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1

 

3. นิทรรศการ "แปด เก้า กำลังสิบ" จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2

.

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี

 

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม