โครงการ Workshop  หัวข้อ "จิตรกรรมสีไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย


ข้อมูลเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561

3074 เข้าชม

...

   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานใหญ่  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

จัดโครงการ Workshop  หัวข้อ "จิตรกรรมสีไทย" ภายใต้โครงการนิทรรศการ “วิถีแห่งความปีติสุขใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

โดยมีนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม และนายธีรพล สีสังข์ ซึ่งทั้งคู่เป็นศิลปินที่ร่วมแสดงในนิทรรศการด้วย

 

ด้วยสำนึกว่า ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สังคมให้เจริญ รวมทั้ง

คุณภาพของชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมีการปรับเปลี่ยน ก้าวหน้าขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีจวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลงานกว่า 50 ผลงาน ที่แสดงถึงความจงรักภักดี

เชิดชูพระเกียรติราชวงศ์จักรี โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-17.00 น.

เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 

ข่าวและกิจกรรม