โครงการศิลปากรรวมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9


ข้อมูลเมื่อ : 08 ตุลาคม 2560

3067 เข้าชม

...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร [ฝั่งถนนมหาราช] ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ศิลปากรรวมใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9" โดยการวาดภาพสดเพื่อเทิดพระเกียรติ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระอัจฉริยภาพหลายๆ ด้าน ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนงจนเป็นที่ประจักษ์

ข่าวและกิจกรรม